ogrody rewaloryzacja

Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych –

założenia historyczne

Przestrzenie historyczne to zawsze wyjątkowe miejsca przepełnione ukrytą symboliką, wspomnieniami dawnych właścicieli. To niedopowiedziane dzieje, słowa, opowieści. Ta magiczna aura, która unosi się nad tymi obiektami może na nowo zacząć czarować, a posiadłości znowu przyjmować gości.

Jesteśmy architektami, którzy ponad wszystko cenią dziedzictwo kulturowe i jego twórcze wykorzystanie na współczesnym gruncie. Dialog z historią to wykorzystanie wszystkich zastanych wartości i ich wkomponowanie w dzisiejsze realia z zachowaniem kontekstu miejsca.

Czym się kierujemy ?
100%
  • specyfika tych terenów jest dziejotwórcza i niepowtarzalna, dlatego podchodzimy do niej zawsze z wrażliwością i zrozumieniem.
  • na podstawie niezbędnych źródeł historycznych dokonujemy koniecznych analiz, które ułatwiają zrozumienie dawnego przeznaczenia i funkcji.
  • rozpoznajemy i dbamy o istotne szczegóły i symbole będące pozostałością po poprzednich projektantach, gdyż często to one, w tego typu założeniach, nadają specyficzny charakter.
  • koncentrujemy się na wytycznych i aktualnych potrzebach właścicieli.
  • przy projekcie kierujemy się rozsądnym gospodarowaniem przestrzenią i nie rezygnujemy z kreatywności.
  • realizujemy projekt starając się godzić wytyczne konserwatora, obowiązujące przepisy oraz oczekiwania inwestora. Wartość historyczna tego typu obiektów wymaga połączenia historii i zachowania tożsamości oraz uszanowania dobra zastanego przy równoczesnym kreowaniu współczesnego charakteru miejsca.

Co zawiera dokumentacja - rewaloryzacja
100%

Dokumentacja projektowa rewaloryzacji zawiera m.in.: analizy historyczne, krajobrazowe, przestrzenne, szczegółowe opisy, szczegółową inwentaryzację dendrologiczną, koncepcję terenu oraz poszczególnych części ogrodowych, dobór małej architektury, przekroje terenowe i wiele innych potrzebnych dokumentów potrzebnych do realizacji i dobieranych indywidualnie do konkretnego założenia.

Zapraszamy do kontaktu-kliknij i zapytaj Zapoznaj się z naszym portfolio