EKOLOGICZNY OGROD NATURALISTYCZNY EKOLOGICZNY OGROD NATURALISTYCZNY

Barcice – ogród ekologiczny

ekologiczny ogród naturalistyczny w Dolinie Popradu – powierzchnia ok. 3600 m kw.

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

Ogród w zgodzie z lokalnym klimatem i przemianami pór roku


Duża działka dała możliwość, aby w nawiązaniu do jej otoczenia, stworzyć ogród krajobrazowy. Równocześnie nadal jest to ogród użyteczny gospodarczo i rekreacyjny. Ekologiczny ogród naturalistyczny z upływem czasu wpisze się charakterem w sąsiedztwo malowniczego Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ogród taki pomimo, że ukształtowany przez człowieka ma duży potencjał, aby w szybszym czasie stać się ekosystemem i być w dużym stopniu bezobsługowym.

Bogata szata roślinna odmian ogrodowych dostosowana została do trudnych warunków klimatycznych a uzupełnieniem ogrodu ekologicznego są dopasowane do siedliska gatunki rodzime ponieważ rośliny lokalne pełnią pożyteczną rolę dla beskidzkiej fauny. Dzięki zgodności warunków siedliskowych i bez zabiegów chemicznych ogród taki potrafi bardzo dobrze funkcjonować. Panuje w nim harmonia a początkiem jej powstania jest przyzwolenie na bioróżnorodność oraz spontaniczność.

Z uwagi że podział ogrodu jest luźnym nawiązaniem do dawnych zabudowań folwarcznych jest tu duży nacisk na użyteczność. Dawniej funkcja wyznaczała formę ogrodu a względy praktyczne były priorytetem. Obecnie zarówno część rekreacyjna jak i gospodarcza zaprojektowana jest bardzo estetycznie i we współczesnej formule malowniczości.

Rośliny użyte w projekcie pięknie realizują dawną funkcję ogrodu kwiatowego jednak uzupełniając go o niektóre gatunki dziko żyjące. Ponieważ naturalną skłonnością roślin rodzimych jest dominacja, tylko miejscami pozwala im się na spontaniczność. Dzięki temu nowa struktura jest ponadczasowa i funkcjonalna.

Ogród ekologiczny posiada różne strefy: uporządkowane i naturalizujące. Ponieważ działka jest duża znajduje się tu zaciszny zagajnik z kapliczką oraz tradycyjny sad z kwitnącą murawą. Miejsce na kwiatowy ogród jest tuż przy domu a tradycyjny warzywnik ze szklarnią i ziołami w części użytkowej. Całości opracowania dopełnia łąka. W posumowaniu, wszystko co się tu znajduje ma swoje uzasadnienie i łączy funkcje praktyczne i estetyczne w jedno, tak aby dać maksimum satysfakcji właścicielom.

Ekologiczny ogród naturalistyczny