Inwentaryzacja

Po akceptacji warunków współpracy podpisujemy umowę i odbieramy mapę do celów projektowych. Przystępujemy do inwentaryzacji i pomiarów. Wykonujemy analizy i potrzebne badania.

Im bardziej skomplikowany teren ( na przykład pochyłości terenu, nieprawidłowa gospodarka wodna, duże zagęszczenie roślinności), tym proces wydłuża się.

Każda działka i tym samym zakres projektu różni się od siebie, dlatego czas trwania pierwszego etapu jest w każdym przypadku inny.

inwentaryzacja terenowa