Koncepcja i projekt

Na podstawie wcześniejszych analiz i badań wykonujemy w pierwszej kolejności koncepcję. Oddaje ona charakter i klimat miejsca. Jest to wstępna propozycja do dalszych rozmów i pracy nad projektem. Wtedy decydujemy o ostatecznym kształcie ogrodu i jego elementach. Pracujemy do pełnej akceptacji.

Plan koncepcyjny zawiera zestaw szczegółowych rysunków, które przedstawiają wizję nowego ogrodu.  

Koncepcję wysyłamy mailowo, później spotykamy się osobiście lub on-line. Podczas prezentacji omawiamy ją oraz rozmawiamy o zmianach i dodatkowych elementach, które chcecie wprowadzić. Jeśli potrzebujesz drobnych zmian, koncepcja zostanie zmieniona.

Po przedstawieniu nowej koncepcji, kiedy będziesz zadowolony ze zmian, przekształcimy naszą koncepcję w końcowy zestaw rysunków i plansz (szczegółowy projekt zagospodarowania działki wraz z niezbędnymi planszami, przede wszystkim z doborem roślin. Wykonujemy kompleksowy spis roślin wraz z ich umiejscowieniem na planszy)

Dostosowujemy każdy plan do klienta i jego unikalnych wytycznych. Plany koncepcyjne mogą różnić się zawartością w zależności od potrzeb i życzeń każdego klienta. 

W ramach projektu przewidujemy niezbędną ilość spotkań konsultacyjnych, aby nanieść Państwa sugestie.