Koncepcja zielonego szlaku – ochrona krajobrazu

Celem opracowań ochrony krajobrazu, dużych obszarów obejmujących często kilka wsi z przyległościami jest rozpoznanie i ocena zasobów krajobrazowych i kulturowych. Efektem końcowym jest koncepcja ochrony krajobrazu zgodna z przyjętymi wcześniej priorytetami. Określenie najważniejszych wartości terenów opracowań krajobrazowych sprzyja poprawie i wszczęciu najważniejszych prac interwencyjnych w obrębie danej jednostki terenowej. Uściślenie obszarów o najcenniejszych parametrach – historycznych, przyrodniczych, wizualnych, kulturowych pomaga utworzyć konkretne wskazówki i wytyczne oraz ustalić harmonogram prac mających na celu poprawę krajobrazu.

Przy tego typu analizach ochrony krajobrazu bierze się pod uwagę środowisko naturalne, obiekty historyczne, wnętrza ruralistyczne, wnętrza krajobrazowe, zagrożenia płynące z nowych inwestycji i wiele innych czynników wynikających ze specyfiki danego terenu.