Panoramy wjazdowe do miejscowości

Panoramy wjazdowe do miast, miasteczek oraz wsi są bardzo ważnym elementem krajobrazu. Stanowią o jego historii oraz rozwoju społeczno-gospodarczym. Są wizytówką, która ukazuje ich najistotniejsze wartości oraz charakterystyczne elementy będące ich wyróżnikiem. Historyczne panoramy coraz częściej zakłócają współczesne elementy, które naruszają ich harmonijną strukturę. Są to między innymi banery reklamowe, hale przemysłowe, wysypiska śmieci, ekrany akustyczne, nietrafiona zabudowa podmiejska czy rażące kolory elewacji usytuowane na obrzeżach miast. Dlatego też przy projektowaniu dużych, kubaturowych form – obcych kulturowo i krajobrazowo, bardzo ważne jest ich rozplanowanie tak, ażeby nie były elementem agresywnym i pierwszoplanowym. Należy dążyć do ochrony panoram i zachowania ich indywidualnej sylwety o niezakłóconej ekspozycji.