rewaloryzacja założeń ogrodowych

Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych –

założenia historyczne

Obiekty historyczne to dla nas wyjątkowe miejsca, przepełnione ukrytą symboliką, wspomnieniami, dbałością o detal i coraz rzadziej spotykaną wrażliwością projektową. Dlatego zasługują one na szczególną troskę.

Prawidłowo wykonana rewaloryzacja założeń ogrodowych ma na celu przywrócenie charakteru jak najbardziej bliskiego oryginałowi, poprzez odtworzenie stylu epoki, w której dany ogród czy park został zaprojektowany.

Poza wykonywaniem inwentaryzacji dendrologicznej, specjalistycznych ekspertyz, waloryzacji pozwalających na ocenę stanu zdrowia drzew, zajmujemy się również projektowaniem otoczenia takich obiektów. Wprowadzamy nowe koncepcje i funkcje na dany teren, starając się aby były one harmonijnie połączone z tym co historyczne. Dzięki temu każdy tego typu obiekt może odzyskać pierwotny charakter jednocześnie nie tracąc na funkcjonalności.

Jesteśmy architektami, którzy ponad wszystko cenią sobie dialog z historią oraz wykorzystanie wszystkich zastanych wartości i ich wrażliwe wkomponowanie w dzisiejsze realia z zachowaniem kontekstu miejsca.

Pracę nad projektem rewaloryzacji parku rozpoczynamy od wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Następnie zajmujemy się niezbędnymi opiniami oraz dokładnym opracowaniem kwerendy dla obiektu oraz ustaleniem celu i zakresu adaptacji. W oparciu o pozyskane dane, analizy i ich wyniki tworzymy kompletny projekt rewaloryzacji. Oferujemy również nadzór nad procesem rewaloryzacji zabytkowego ogrodu czy parku.

W ramach rewaloryzacji zabytkowych terenów zieleni oferujemy również współpracę z fachowcami z dziedziny arborystyki, melioracji czy przyrody (np. herpetolodzy, ornitolodzy)

CZYM KIERUJEMY SIĘ PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW?

  • Specyfika tych terenów jest dziejotwórcza i niepowtarzalna, dlatego podchodzimy do niej zawsze z wrażliwością i zrozumieniem.
  • Na podstawie niezbędnych źródeł historycznych dokonujemy koniecznych analiz, które ułatwiają zrozumienie dawnego przeznaczenia i funkcji.
  • Rozpoznajemy i dbamy o istotne szczegóły i symbole będące pozostałością po poprzednich projektantach, gdyż często to one, w tego typu założeniach, nadają specyficzny charakter.
  • Koncentrujemy się na wytycznych i aktualnych potrzebach właścicieli.
  • Przy projekcie rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych kierujemy się rozsądnym gospodarowaniem przestrzenią i nie rezygnujemy z kreatywności.
  • Realizujemy projekt starając się godzić wytyczne konserwatora, obowiązujące przepisy oraz oczekiwania inwestora. Wartość historyczna tego typu obiektów wymaga połączenia historii i zachowania tożsamości oraz uszanowania dobra zastanego przy równoczesnym kreowaniu współczesnego charakteru miejsca.

CO ZAWIERA DOKUMENTACJA – REWALORYZACJA

Dokumentacja projektowa rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych zawiera m.in.: analizy historyczne, krajobrazowe, przestrzenne, szczegółowe opisy, szczegółową inwentaryzację dendrologiczną, koncepcję terenu oraz poszczególnych części ogrodowych, dobór małej architektury, przekroje terenowe i wiele innych potrzebnych dokumentów potrzebnych do realizacji i dobieranych indywidualnie do konkretnego założenia.


Projekty, których tłem jest historia dziejów od zawsze były nam bliskie.
A odnajdywanie kolejnych powiązań, struktur, dawnych układów to jak podróżowanie w czasach, dla których naturalną symbiozą była natura i sztuka.

To współistnienie jest dla nas ważne również dziś.

Chętnie poznamy Twoją historię !