Waloryzacja :

Badanie wartości parków,  zarówno pod względem ich oceny dendrologicznej jak i estetycznej może stanowić podstawę dla opracowania waloryzacji parku.

Fakt, że najważniejszym elementem parku  są drzewa, stwarza warunki do wykorzystania ich jako podstawy takiego opracowania.

Zaniedbany park  sprawia wrażenie naturalnego skupiska drzew, pełnego samosiewów i nie zawsze pożądanych w parku gatunków pełniących głównie rolę spontanicznej osłony terenu,  bez określonego  założenia kompozycyjnego. Założenie to z czasem mogło ulec zatarciu, zarośnięciu lub zniszczeniu i należy zdecydować czy warto je ponownie odtworzyć. Bazą może być istniejąca roślinność, jeśli ma ona wystarczające walory, aby stanowić jego kanwę, lub też szczątkowe pozostałości dawnej kompozycji.