Zadbane i tętniące życiem przestrzenie publiczne, to ważne miejsca na mapie każdej miejscowości. Są jasnym sygnałem dobrego gospodarza. Ciekawe wzornictwo kreuje ich tożsamość, wpływa na pozytywne postrzeganie właściciela oraz pomaga wyróżnić je pośród wielu innych w czasach postępującej uniformizacji, będącej skutkiem globalizacji.Tworzenie specyficznych krajobrazów w przestrzeni publicznej jest platformą dla zrównoważonego rozwoju miejsca, budowania lepszej jakości życia mieszkańców i prawidłową reakcją na stale zmniejszające się zasoby naturalne. Ze względu na silną urbanizację i zanikanie wspólnych przestrzeni, wydaje się oczywistym, że bardzo istotna jest zarówno ich jakość jak i funkcjonalność oraz przemyślana koncepcja. Ważne jest, aby przestrzeń wspólna wzmacniała pozytywny wizerunek danego miejsca oraz służyła użytkownikom i była dla nich miejscem chętnie odwiedzanym.

Zieleń, to aspekt, który często przesądza właśnie o popularności takich miejsc i tworzy pierwsze, korzystne  wrażenie rzutujące w konsekwencji na przyszłość. Obecność drzew, roślin i ich odpowiedni dobór oraz pomysł na ciekawą idę miejsca zapewniającą użytkownikom możliwość spotkań i rekreacji, często przesądza o jego użyteczności na wiele lat. To podstawa do zrealizowania dobrego programu przestrzennego działającego na korzyść inwestora i umożliwiające wymianę interakcji międzyludzkich oraz częstotliwości odwiedzania takich miejsc. To również podstawa dobrego projektu. Zielone przestrzenie publiczne w mieście są tak ważne jak wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna, informatyczna oraz cały system transportu.


Wykonujemy projekty przestrzeni publicznej:

PARKI  SKWERY  ZIELEŃ OSIEDLOWĄ  PLACE ZABAW  ZIELEŃ PRZYULICZNĄ

  ZIELEŃ PRZY BUDYNKACH PUBLICZNYCH   PROMENADY  OGRODY PRZYKOŚCIELNE

I KAŻDĄ INNĄ PRZESTRZEŃ WYMAGAJĄCĄ ZMIAN NA LEPSZE

Dokumentacje zawierają dokładną inwentaryzację, analizy przestrzenne, koncepcję, projekty szczegółowe poszczególnych fragmentów, dobór materiałów, dobór roślinności, dobór małej architektury, przekroje terenowe. W zależności od złożoności projektu dobieramy indywidualnie rodzaj niezbędnych plansz potrzebnych do realizacji.


DOBRA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TO UDANA INWESTYCJA

– upiększa zurbanizowany krajobraz

– stwarza kameralność

– poprawia mikroklimat , warunki środowiska, jakość życia mieszkańców. Oddziałuje pozytywnie na nastrój i emocje.

– podnosi wartość nieruchomości. Jest częścią wizerunku obiektu.

– staje się ważnym, rozpoznawalnym punktem w mieście


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI I ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYM PORTFOLIO

KONTAKT PORTFOLIO