Zadbane i tętniące życiem miejsca publiczne, są ważne na mapie każdej miejscowości. Ciekawe wzornictwo nadaje im charakter i pomaga wyróżnić je spośród wielu innych. Tworzenie wartościowych pod względem jakości miejsc w przestrzeni publicznej jest platformą dla zrównoważonego rozwoju, budowania lepszej jakości życia mieszkańców. Ze względu na silną urbanizację i zmniejszanie się powierzchni wspólnych przestrzeni, wydaje się oczywistym, że ich rola znacząco wzrasta a ważna staje się zarówno ich estetyka, jak i funkcjonalność oraz gruntownie przemyślana koncepcja. Ważne jest, aby przestrzeń wspólna mieszkańców wzmacniała pozytywne relacje między nimi. Nie generowała konfliktów różnych funkcji i różnych grup użytkowników. Była dla nich miejscem chętnie odwiedzanym.

Zadbana zieleń często przesądza właśnie o popularności takich miejsc i tworzy pierwsze, korzystne  wrażenie rzutujące w konsekwencji na obraz całej miejscowości. Obecność zdrowych drzew, pięknych krzewów oraz roślin kwitnących i ich odpowiednie zestawienie oraz pozostawanie w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców często przesądza o użyteczności tych miejsc przez wiele lat. To podstawa do zrealizowania dobrego programu przestrzennego.

Zielone i różnorodne przestrzenie publiczne w mieście są tak ważne jak wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna, informatyczna oraz cały system transportu.

PROJEKTY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

  • PARKI
  • ZIELEŃ OSIEDLOWA
  • ZIELEŃ PRZY PLACU ZABAW
  • ZIELEŃ PRZYULICZNA

  • ZIELEŃ PRZY BUDYNKACH PUBLICZNYCH
  • PROMENADY
  • ZIELEŃ PRZYKOŚCIELNA

ORAZ KAŻDA INNA PRZESTRZEŃ WYMAGAJĄCĄ ZMIAN NA LEPSZE

Tworzymy dokumentacje zawierające dokładne inwentaryzacje, analizy przestrzenne, koncepcje, projekty szczegółowe i poszczególnych fragmentów, dobór materiałów, dobór roślinności, dobór małej architektury, przekroje terenowe. W zależności od złożoności projektu dobieramy indywidualnie rodzaj niezbędnych plansz potrzebnych do realizacji.


DOBRA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, TO UDANA INWESTYCJA

– wzbogaca estetycznie zurbanizowany krajobraz

– stwarza kameralność miejsca

– zdecydowanie poprawia mikroklimat miejsca

– podnosi jakość życia mieszkańców oddziaływując pozytywnie na ich nastrój i emocje, a przede wszystkim zdrowie.

– podnosi wartość nieruchomości, gdyż jest częścią wizerunku obiektu.

– staje się ważnym, rozpoznawalnym punktem w mieście