Parki pałacowe

Wiele miejsca na naszym blogu poświęcamy ogrodom pałacowym i samej historii ogrodów bo lubimy takie projekty. Mają one czwarty wymiar, którego współczesnym ogrodom brakuje. Historię. Często są to jej odrobiny, ale i one inspirują.

Nawet z tych drobin, które jeszcze zostały można wyczytać wiele. Takich opuszczonych majątków w okolicach Wrocławia są setki. Co wieś, to pałac, często niestety ruina, ale też coraz częściej trafia się podniesiony z gruzu Feniks. Spośród około 2000 rezydencji w 1945 roku połowa nie istnieje a 300 jest w ruinie. Wszystkie one dają wyobrażenie o pięknie Dolnego Śląska i jego wyjątkowości.

W obszarze naszych działań znajdują się:

  • inwentaryzacje dendrologiczne parków
  • opinie dendrologiczne oparte o ww. inwentaryzacje
  • koncepcje zagospodarowania w oparciu o wytyczne konserwatorskie
  • projekty zagospodarowania w oparciu o wytyczne konserwatorskie
  • nadzór nad pracami w ramach realizacji ww. projektów