ogród wiejski

Ogrody naturalne


ogrody naturalnie piękne i naturalistycznie różnorodne

Ogrody naturalne to obrazy, które każdy z nas ma przed oczami myśląc o ogrodzie. Często nie sposób już odnaleźć ich w naturze.
Dlatego tak bardzo zaczynamy je cenić i próbujemy odtworzyć na własnym kawałku ziemi.
Kwitnąco zaprojektowany ogród naturalny to dla wielu z nas ogród naturalistyczny, który pozwala poczuć naturę ogrodu wszystkimi zmysłami.

Ogrody naturalne to ogrody nieco dzikie, nieco spontaniczne, nie do końca kontrolowane. To miejsce pełne barwnych plam i sezonowego życia. Roślin jednorocznych. Dopasowane do istniejącej architektury poprzez kontrast lub podobieństwo. Swobodne, a jednak skrupulatnie zaplanowane. Są możliwe do osiągnięcia w małym i w dużym ogrodzie. Na wsi i w mieście.

Forma i styl ogrodu naturalistycznego, czy jak się potocznie mówi naturalnego, jest dopasowana do upodobań właścicieli. Czasem ogród taki tworzy miękkie połączenie między domem a otaczającym krajobrazem. Innym razem jest nowoczesną odmianą w geometrycznych ramach. Stosowane rośliny bardzo często wysiewają się z łatwością same. Nie są kontrolowane poprzez cięcie, formowanie czy strzyżenie. Wymagają jedynie usunięcia przekwitłych kwiatów lub wiosną suchych części roślin z poprzedniego sezonu.

Tworzymy współczesne ogrody naturalne, w których bardzo ważną rolę odgrywa bioróżnorodność, zmienność pór roku, dobór faktur i kolorów liści oraz kwiatów.

zalety ogrodu naturalnego

  • projekt pozwala osiągnąć wymarzony efekt w ciągu najbliższego sezonu, dopełniany w przeciągu kilku lat
  • już w pierwszym roku efekty są miłe dla oka
  • ogród naturalny składa się z roślin łatwych w pielęgnacji, szybko zadarniających, odpornych na suszę, szkodniki i choroby
  • wybrane gatunki bylin stosowane są tradycyjnie od dawna i są łatwe w uprawie
  • zawiera on nowoczesne, odporne odmiany tradycyjnych roślin
  • projekt zawiera autorki opis sposobu pielęgnacji użytych roślin
  • krzewy i drzewa zaprojektowane są zgodnie z ich siedliskiem 
  • preferuje rodzimy materiał szkółkarski, gdyż  jest on gwarancją przyjęcia się i prawidłowego wzrostu roślin
  • wykonanie ogrodu nie jest kosztowne
  • wspaniale łączy się z krajobrazem.

GWARANCJA

Jesteśmy odpowiedzialne za swoje projekty dlatego konsultujemy do skutku koncepcje jak również prowadzimy nadzór zgodności z projektem wykonywanych prac. Na Państwa prośbę wizytujemy ogrody w celu sprawdzenia aktualnego stanu roślin.

Zawsze staramy się opracować projekt w zgodzie z Państwa potrzebami, dlatego przy koncepcji działamy do pełnej akceptacji a naszym nadrzędnym celem jest ogród dopasowany do Państwa potrzeb i wyobrażeń.

Pierwsza wizyta w Państwa ogrodzie na terenie Wrocławia jest bezpłatna.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom stworzyłyśmy możliwość konsultacji on-line omówionych w zakładce OGRODY/KONSULTACJE

Ogród naturalny to nie tylko rośliny, to lepsza przestrzeń do życia

Jest to ogólna koncepcja projektowa wykonana po uprzednim przeanalizowaniu warunków terenowych. Przedstawia zarys ideowy założenia z podziałem na jego wnętrza funkcjonalne. Ilustruje nastrój i klimat ogrodu oraz jego kolorystykę. Zawiera podstawowe dane na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów w ogrodzie naturalnym.  Jest również podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru roślinności oraz doboru materiałów i wyposażenia inwestycji. Jest to katalog, który obrazuje jak będzie wyglądał ogród naturalny.

ZAWIERA:
100%

– program użytkowo-przestrzenny to podział na wnętrza, schemat funkcjonalny, idea założenia

– rzut podstawowy koncepcji w kolorze to układ roślinności, kompozycja, rozmieszczenie głównych elementów w ogrodzie

– wstępny dobór gatunków dominujących w ogrodzie naturalnym

– wstępny dobór materiałów m.in. na ścieżki, taras, ogrodzenie

– opis

Dokument określający szczegółowe, zwymiarowane rozmieszczenie wszystkich elementów i roślin. Wykonany na bazie koncepcji. Na jego podstawie powstaje realizacja, a my możemy określić dokładnie kosztorys ogrodu.

Projekt ogrodu naturalnego zawiera
100%

– program użytkowo-funkcjonalny

– rzut podstawowy czarno-biały (rozmieszczenie wszystkich elementów oraz funkcji w ogrodzie)

– rzut podstawowy w kolorze (opcjonalnie)

– projekt szaty roślinnej (zwymiarowana plansza ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi umiejscowienia roślin)

– ukształtowanie zieleni (plansza obrazująca podział roślin na : wysokie (drzewa), średnie (krzewy ,byliny) i niskie (byliny, roślinność okrywowa) oraz zestawienie roślin zimozielonych, zrzucających liście)

– opis z doborem gatunkowym roślin i ich tabelarycznym, ilościowym zestawieniem

– projekt komunikacji (układ dróg )

– opis projektu i opis pielęgnacji roślin

+ wszystkie inne plansze projektowe, które wynikają ze specyfiki ogrodu np. przekroje terenowe, projekt małej architektury, przekroje budowy ścieżek, murków oporowych, tarasów i inne.

Jeśli nie potrzebujesz koncepcji ani projektu jedynie poradę, zapraszamy na konsultacje. Konsultacje mogą dotyczyć ogrodów: nowopowstałych, istniejących, modernizowanych.

Warto wcześniej wysłać nam zdjęcia, mapy poglądowe które ułatwią nam rozmowę w terenie.

ogrody naturalne
łąka z gatunków rodzimych