Ogrody naturalne


Naturalnie piękny i naturalnie, że różnorodny!

Każdy z nas ma przed oczami pewne obrazy. Często te, których już nie sposób znaleźć w naturze.
Dlatego tak bardzo zaczynamy je cenić i przenosić na swój niewielki kawałek ziemi.
Rozkwitająco zaprojektowany ogród naturalny pozwoli nam odczuć tą przestrzeń wszystkimi zmysłami.

Ogrody naturalne to nie ogrody zdziczałe, to miejsce pełne barw i życia. Dopasowane do istniejącej architektury. Swobodne, ale skrupulatnie zaplanowane. Są możliwe do osiągnięcia na małym i dużym areale. Na wsi i w mieście.

Forma i styl ogrodu naturalnego jest dopasowana do właścicieli i otoczenia w jakim żyją. Czasem ogród naturalny tworzy miękki łącznik między domem a krajobrazem, innym razem jest nowoczesną jego odmianą w geometrycznych ramach.

Tworzymy współczesne ogrody naturalne, w których bardzo ważną rolę odgrywa różnorodność, zmienność kolorów, faktur i emocji.
Zalety ogrodu naturalnego
100%
  • zakup projektu pozwoli Ci osiągnąć wymarzony efekt w ciągu kilku lat.
  • ogród naturalny zazwyczaj korzysta z roślin łatwych w pielęgnacji, szybko zadarniających, odpornych na szkodniki i choroby. Wybieramy gatunki bylin stosowanych od dawna, w nowoczesnych odmianach, sprawdzających się w istniejących warunkach.
  • krzewy i drzewa wybiera się m.in. z tych, które są w pobliskim otoczeniu. Rodzimy materiał jest preferowany nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale jest również gwarancją przyjęcia się i prawidłowego wzrostu roślin. Poza tym harmonijnie łączy się z krajobrazem.

GWARANCJA
100%

Jesteśmy odpowiedzialni za swoje projekty dlatego doglądamy realizacji. Naturalnym jest dla nas wizyta w Państwa ogrodzie w celu sprawdzenia aktualnego stanu roślin. W pakiecie są to 2 wizyty – wiosenna i w pełni lata, w celu dokonania ewentualnych korekt, tak aby w pełni móc Państwa usatysfakcjonować.

Zawsze staramy się pracować w zgodzie z Państwa potrzebami dlatego przy koncepcji działamy do pełnej akceptacji. Naszym nadrzędnym celem jest ogród dopasowany do Państwa.

Pierwsza wizyta w Państwa ogrodzie na terenie Wrocławia jest bezpłatna.

Ogród naturalny to nie tylko rośliny, to lepsza przestrzeń do życia

Jest to ogólna koncepcja projektowa wykonana po uprzednim przeanalizowaniu warunków terenowych. Przedstawia zarys ideowy założenia z podziałem na jego wnętrza funkcjonalne. Ilustruje nastrój i klimat ogrodu oraz jego kolorystykę. Zawiera podstawowe dane na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów w ogrodzie naturalnym.  Jest również podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru roślinności oraz doboru materiałów i wyposażenia inwestycji. Jest to katalog, który obrazuje jak będzie wyglądał Twój ogród naturalny.

ZAWIERA:
100%

– program użytkowo-przestrzenny ( podział na wnętrza, schemat funkcjonalny, idea założenia)

– rzut podstawowy koncepcji w kolorze (układ roślinności, kompozycja, rozmieszczenie głównych elementów w ogrodzie)

– wstępny dobór gatunków dominujących w ogrodzie naturalnym

– wstępny dobór materiałów m.in. na ścieżki, taras, ogrodzenie

– opis

Dokument określający szczegółowe, zwymiarowane rozmieszczenie wszystkich elementów i roślin.Wykonany na bazie koncepcji. Na jego podstawie powstaje realizacja, a my możemy określić dokładnie kosztorys ogrodu.

Projekt ogrodu naturalnego zawiera
100%

– program użytkowo-funkcjonalny

– rzut podstawowy czarno-biały (rozmieszczenie wszystkich elementów oraz funkcji w ogrodzie)

– rzut podstawowy w kolorze (opcjonalnie)

– projekt szaty roślinnej (zwymiarowana plansza ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi umiejscowienia roślin)

– ukształtowanie zieleni (plansza obrazująca podział roślin na : wysokie (drzewa), średnie (krzewy ,byliny) i niskie (byliny, roślinność okrywowa) oraz zestawienie roślin zimozielonych, zrzucających liście)

– opis z doborem gatunkowym roślin i ich tabelarycznym, ilościowym zestawieniem

– projekt komunikacji (układ dróg )

– opis projektu

+ wszystkie inne plansze projektowe, które wynikają ze specyfiki ogrodu np. przekroje terenowe, projekt małej architektury, przekroje budowy ścieżek, murków oporowych, tarasów i inne. 

Jeśli nie potrzebujesz koncepcji ani projektu jedynie poradę, zapraszamy na konsultacje. Konsultacje mogą dotyczyć ogrodów: nowopowstałych, istniejących, modernizowanych.

Warto wcześniej wysłać nam zdjęcia, mapy poglądowe które ułatwią nam rozmowę w terenie.