1.Wizyta w terenie / konsultacja

Wizyta na działce służy zapoznaniu się z terenem i rozmowie o oczekiwaniach oraz upodobaniach, analizie inspiracji i możliwości. Ponieważ im więcej informacji mamy na wstępie, tym proces konsultacji i projektu przebiega sprawniej.

Czytaj więcej…

2. Inwentaryzacja / analizy

Przystępujemy do inwentaryzacji i pomiarów. Wykonujemy analizy i potrzebne badania.

Czytaj więcej…

3. Koncepcja

Wykonujemy koncepcję, która oddaje charakter i klimat miejsca. Decydujemy o ostatecznym kształcie ogrodu i jego elementach.

Czytaj więcej…

4. Projekt

Wykonujemy projekt ogrodu, który stanowi szczegółowe rozwinięcie koncepcji.

Czytaj więcej…