rewaloryzacja założeń ogrodowych

Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych –

założenia historyczne

Obiekty historyczne to dla nas wyjątkowe miejsca, przepełnione ukrytą symboliką, wspomnieniami, dbałością o detal i coraz rzadziej spotykaną wrażliwością projektową. Dlatego rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych zasługuje na szczególną troskę.

Prawidłowo wykonana rewaloryzacja założeń ogrodowych ma na celu przywrócenie charakteru jak najbardziej bliskiego oryginałowi, poprzez odtworzenie stylu epoki, w której dany ogród czy park został zaprojektowany.

Poza wykonywaniem inwentaryzacji dendrologicznej, specjalistycznych ekspertyz, waloryzacji pozwalających na ocenę stanu zdrowia drzew, zajmujemy się również projektowaniem otoczenia takich obiektów. Wprowadzamy nowe koncepcje i funkcje na dany teren, starając się aby były one harmonijnie połączone z tym co historyczne. Dzięki temu każdy tego typu obiekt może odzyskać pierwotny charakter jednocześnie nie tracąc na funkcjonalności.

Jesteśmy architektami, którzy ponad wszystko cenią sobie dialog z historią oraz wykorzystanie wszystkich zastanych wartości i ich wrażliwe wkomponowanie w dzisiejsze realia z zachowaniem kontekstu miejsca.

Pracę nad projektem rewaloryzacji parku rozpoczynamy od wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Następnie zajmujemy się niezbędnymi opiniami oraz dokładnym opracowaniem kwerendy dla obiektu oraz ustaleniem celu i zakresu adaptacji. Potem w oparciu o pozyskane dane, analizy i ich wyniki tworzymy kompletny projekt rewaloryzacji. Oferujemy również nadzór nad procesem rewaloryzacji zabytkowego ogrodu czy parku.

W ramach rewaloryzacji zabytkowych terenów zieleni oferujemy również współpracę z fachowcami z dziedziny arborystyki, melioracji czy przyrody (np. herpetolodzy, ornitolodzy)

CZYM KIERUJEMY SIĘ PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW?
  • Specyfika tych terenów jest dziejotwórcza i niepowtarzalna, dlatego podchodzimy do niej zawsze z wrażliwością i zrozumieniem.
  • Na podstawie niezbędnych źródeł historycznych dokonujemy koniecznych analiz, które ułatwiają zrozumienie dawnego przeznaczenia i funkcji.
  • Rozpoznajemy i dbamy o istotne szczegóły i symbole będące pozostałością po poprzednich projektantach, gdyż często to one, w tego typu założeniach, nadają specyficzny charakter.
  • Przede wszystkim koncentrujemy się na wytycznych i aktualnych potrzebach właścicieli.
  • Przy projekcie rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych kierujemy się rozsądnym gospodarowaniem przestrzenią i nie rezygnujemy z kreatywności.
  • Realizujemy projekt starając się godzić wytyczne konserwatora, obowiązujące przepisy oraz oczekiwania inwestora. Wartość historyczna tego typu obiektów wymaga nie tylko połączenia historii i zachowania tożsamości ale również uszanowania dobra zastanego przy równoczesnym kreowaniu współczesnego charakteru miejsca.

CO ZAWIERA DOKUMENTACJA – REWALORYZACJA

Dokumentacja projektowa rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych zawiera m.in.: analizy historyczne, krajobrazowe, przestrzenne, szczegółowe opisy, szczegółową inwentaryzację dendrologiczną, koncepcję terenu oraz poszczególnych części ogrodowych, dobór małej architektury, przekroje terenowe i wiele innych potrzebnych dokumentów potrzebnych do realizacji i dobieranych indywidualnie do konkretnego założenia.


Projekty, których tłem jest historia dziejów od zawsze były nam bliskie.
A odnajdywanie kolejnych powiązań, struktur, dawnych układów to jak podróżowanie w czasach, dla których naturalną symbiozą była natura i sztuka.

To współistnienie jest dla nas ważne również dziś.

Chętnie poznamy Twoją historię !