projekt ochrony drzewostanu

Plan ochrony zadrzewień

Plan ochrony zadrzewień powstaje na bazie inwentaryzacji. Jest on dokumentacją wykorzystywaną w procesie inwestycji budowlanej na terenie, gdzie w kolizji z budynkiem lub pracami budowlanymi znajdują się drzewa.


Dla każdego z drzew, wobec którego istnieje konieczność ingerencji w jego korzenie, koronę oraz bliskie umieszczenie wykopu w odległości od pnia należy sporządzić plan ochrony.
Zawiera on m in. wyliczenia odległości na jaką możliwe jest bezpieczne zbliżenie się z prowadzonymi pracami budowlanymi oraz sposoby zabezpieczenia korony, korzeni i pnia. Plan uwzględnia obecny stan zdrowotny drzew oraz skutki oddziaływania budowy na ich kondycję w przyszłości.

Stosowanie się do planu podnosi komfort pracy i bezpieczeństwo na budowie oraz daje możliwość zachowania przy życiu drzew w procesie inwestycyjnym. Poprawia też bezpieczeństwo przyszłych użytkowników terenu.