opracowanie krajobrazowe

 Gminny program poprawy estetyki wsi – opracowania krajobrazowe

Do czego służy i czym są opracowania krajobrazowe?

Oferta dotyczy poprawy estetyki zabudowy oraz krajobrazu w obszarach wiejskich.

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych w niej analiz historycznych, środowiskowych, kompozycyjnych możliwa jest zmiana wyglądu tych obszarów na lepsze.

Usługa obejmuje szczegółowe opracowanie krajobrazowe i przestrzenne wybranej wsi. To spójne, przemyślane studium wskazuje na jej unikatowe cechy przyrody, krajobrazu i architektury.

Szczegółowe założenia projektu ułatwią rozwinąć wizję rozwoju miejscowości i pomogą podjąć decyzję w kwestii najważniejszych i najbardziej potrzebnych działań dla społeczności wiejskiej.

Co pomaga osiągnąć opracowanie krajobrazowe ?                          

  • Tak przygotowany dokument pomaga uniknąć błędów i chaotycznych działań już na etapie przygotowań do nowych realizacji.
  • Dokument wskazuje najważniejsze obszary do poprawy i klaruje kierunek działań.
  • Zawiera nie tylko propozycję nowych rozwiązań, ale również bazuje na danych historycznych oraz analizach współczesnych
  • Dostosowuje nowe rozwiązania do aktualnych potrzeb mieszkańców
  • Dzięki niemu można pozyskać fundusze, które wesprą projekty zgodne z ustalonymi wcześniej priorytetami podporządkowanymi całościowej wizji rozwoju przestrzennego i gospodarczego oraz poprawie warunków życia mieszkańców.
  • Aby cel opracowania był osiągnięty należy działać zgodnie z terminarzem i konsekwentnie realizować kolejne projekty.

Krajobraz to dobro wyczerpywalne, a kształtowanie go w sposób atrakcyjny dla ludzi i przyrody wymaga planowania o długofalowym charakterze. To opracowanie to pierwszy krok do zmian i kolejnych działań – tych ukierunkowanych nową strategią rozwoju miejscowości.

JAK DZIAŁAMY ?

1

inwentaryzacja zasobów wiejskich

2

waloryzacja

3

opracowanie wizji rozwoju wsi

4

ulotka dla mieszkańców


Analizy opracowujemy pod kątem

1 – historycznym

2 – estetycznym

3 – jakościowym

4 – ilościowym

PROJEKTY

Wykonujemy również indywidualne projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi w naszym portfolio.

Przykładowym opracowaniem wiejskim jest GIEBUŁTÓW 

GIEBUŁTÓW NA BLOGU