Zabytkowe założenie ogrodowe

zabytkowe założenie ogrodowe w Piotrowicach

POWIERZCHNIA 40 HA

WOJEWÓDZTWO : DOLNOŚLĄSKIE

W zimie 2011 roku mieszkańcy Piotrowic gmina Kąty Wrocławskie zgłosili się z prośbą do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o pomoc w stworzeniu koncepcji dla parku pałacowego celem uzyskaniu funduszy unijnych na rewaloryzację założenia pałacowo-parkowego w swojej miejscowości. Na ich oczach, po sąsiedzku, od wielu lat popadało w ruinę zabytkowe założenie ogrodowe z parkiem i piękne budynki gospodarcze.

Zabytkowe założenie ogrodowe – historia

Przed II wojną światową majątek stanowił własność rodziny Limburg-Stirum. Pałac nie istnieje od lat 70-tych. Ostatnie zdjęcia z 1952r. udostępnione do opracowania przez rodzinę byłych właścicieli pokazują zniszczony obiekt. Pałac nie miał szczęścia i następnie został całkowicie rozebrany do ostatniej cegły. Pozostały po nim jednak zasypane piwnice. Jednocześnie Hrabina Felicitas Theodora Limburg-Stirum (ur. w 1920r. w piotrowickim pałacu) wielokrotnie odwiedziła Piotrowice i zaprzyjaźniła się z niektórymi mieszkańcami wsi. Historia majątku piotrowickiego sięga czasów średniowiecznych. Przed II wojną był tu bardzo bogaty i piękny folwark, świetnie prosperujący browar oraz ogromny i pięknie utrzymany park ze stawami i wyspą, w którym nadal pozostały okazałe platany, kasztanowe i grabowe aleje i tulipanowce. Wojnę przetrwały również obelisk oraz bardzo rzadko spotykana piramida grobowa. Pozostała również okazała oranżeria i ujeżdżalnia koni.

Park pałacowy

Zniszczenia w parku są ogromne. Mnóstwo samosiewów całkowicie zajęło teren parku także jest to właściwie las, którym zarządzają Lasy Państwowe. Po oględzinach terenu przyszła następnie kolej na analizę map satelitarnych, które pozwalają lepiej zrozumieć historyczny układ parku. Kolejne trzy etapy to inwentaryzacja drzewostanu – typowanie co jest do wycinki lub pozostawienia, studium historyczne i ostateczny projekt rewaloryzacji parku. Studium historyczne czyli kwerenda w archiwach, urzędach, w internecie, wśród mieszkańców wsi, to bardzo ważny etap pracy równocześnie bardzo przyjemny. Na podstawie tych źródeł tworzy się obraz tego, jak majątek wyglądał w czasach świetności.

Co dalej z parkiem – projekt

Następnie trzecim etapem opracowania jest projekt. Z zasady robi się projekt całego założenia pomimo, iż zostało ono obecnie sztucznie podzielone. Ostateczny wygląd projektu, to ostatecznie kompromis pomiędzy oczekiwaniami właścicieli (w tym wypadku mieszkańców) lub stanem historycznym i naszymi sugestiami. To zabytkowe założenie pałacowe, z uwagi na niefortunną historię oraz brak pałacu, nie musi być skazane na niepamięć. Ponieważ takie miejsca mogą w przyszłości odzyskać swoje funkcje, warto pielęgnować to co zostało.

Zabytkowe założenie ogrodowe w Piotrowicach
Pałac w Piotrowicach 1900-1930