Ogród przy rezydencji na świętokrzyskich wzgórzach

ogród przy rezydencji – powierzchnia ok. 7500 m kw.

WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Duża działka daje możliwość uzyskania wrażenia otwartej, krajobrazowej przestrzeni.


W bliskim sąsiedztwie najstarszych polskich gór, Gór Świętokrzyskich, przy rezydencji powstaje ogród na pieczołowicie zaprojektowanych i usypanych wzgórzach.

Łagodne i falujące ukształtowanie terenu zastąpiło tu zlikwidowaną hurtownię budowlaną. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,13 ha, jednak rekultywacji poddano powierzchnię 0,75ha. Obecnie w centralnej części działki powstał budynek mieszkalny nazwany Domem Świętokrzyskim. Jest to projekt znanej Pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego z Katowic.

O otoczeniu dużego ogrodu przy rezydencji, na wzgórzach

Z uwagi na to, że okoliczne wzgórza świętokrzyskiego pokrywają pasy pól i sadów koncepcja nawiązania do takiego układu pasowego zyskała sympatię właścicieli. W toku projektowania udało się zachować wiele z rosnących tu od lat samosiejek brzóz brodawkowatych. Są to najlepiej przystosowane drzewa jednak działkę zdominował rodzimy trzcinnik lancetowaty i inwazyjna nawłoć kanadyjska. Zostały one podczas budowy domu usunięte z warstwą ziemi, którą uzupełniono. Ponieważ analiza gruntu na 4m głębokości wykazała przewagę gliny oraz piaski gliniaste jak również duże fragmenty gruzu budowlanego roślinność została dopasowana do takiego siedliska bez głębszej wymiany podłoża. Teren jest otoczony z trzech stron betonowym murem, który pozostał po hurtowni. Ważną funkcją ukształtowania jest odsłonięcie domu i stworzenie poczucia intymności, gdyż działka jest otoczona licznymi, piętrowymi domami sąsiadów.

Ogród przy rezydencji – koncepcja

Koncepcja ogrodu na wzgórzach realizuje harmonijne połączenie nowoczesnego domu z sielskim ogrodem. Dzięki parterowej zabudowie i dużym taflom okien roślinność ogrodu jest częścią wnętrza domu. Ogród liniowy na wzgórzach jest doskonale widoczny, gdyż okna w holu i we wszystkich pomieszczeniach są równocześnie drzwiami. Teren ogrodu pełni wiele funkcji rekreacyjnych i z uwagi na nacisk Inwestorów na czynną rekreację znajduje się tu basen. Koncepcja ukształtowania wzgórz daje również możliwość biegania. Z uwagi na to, że niektórym drzewom przyznano funkcje honorowe i mają one upamiętniać narodziny wnucząt Gospodarzy posadzono również wiele nowych lip i dębów.


„Chciałbym mieć cięte kwiaty w wazonach z własnego ogródka i słyszeć śpiew ptaków…

…Lubię sięgać po zieloną pietruszkę. Kocham miejsca z dalekim horyzontem i harmonie wokół…..”

10 rabat kwiatowych ma przemyślaną kolorystykę i gatunki roślin. Znalazły tu miejsce ulubione krzewy piwonii i róż. Większość trawników stanowią wielogatunkowe murawy zawierające m in. stokrotki i koniczynę, które spontanicznie pojawiają się na miejscach nasłonecznionych. Taka murawa sprawdza się lepiej niż jednorodny trawnik, który wymaga stałej pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 

Na wzgórzach rosną setki krzewów kwitnących, wiele drzew, łąki kwietne wielogatunkowy sad. Jest również sporych rozmiarów warzywnik i krzewy owocowe. Kosodrzewina i niskie drzewa zasłaniają istniejące ogrodzenie. Dzięki lekkiemu nachyleniu terenu drzewa w sadzie mogą być bardziej wyeksponowane, nasłonecznione i są lepszą zasłoną. Równocześnie nie stanowią nadmiernego zacienienia działek sąsiadów.

Własny zagajnik i front domu

Istniejące skupisko samosiejek pozwala na stworzenie na działce zagajnika z brzóz, w którym powstała część tzw. „leśna”. Dodatkowo uzupełniły ją naturalistyczne krzewy i nowe drzewa. Spacer bez wytyczania tu utwardzonych ścieżek jest możliwy. Również z uwagi na okazałe drzewa możliwe jest zawieszenie hamaków i nowoczesnych domków na drzewie. Wymodelowany teren na froncie domu przestał być płaski. Teraz istnieją niewielkie zagłębienia oraz skarpy, które mają na celu swoim przebiegiem ukryć wyniesienie budynku i nadać naturalny charakter otoczeniu, jednocześnie wkomponowując go w ideę malowniczych świętokrzyskich krajobrazów. Roślinność i ukształtowanie terenu ukrywają 35 m paneli słonecznych usytuowanych obecnie wzdłuż ogrodzenia. Projekt zawiera również oświetlenie ogrodu. W efekcie umożliwia ono prawidłowe działanie monitoringu.

Niewątpliwie to ogród należący do tzw. WIELKICH PROJEKTÓW, gdzie śmiałe marzenia właścicieli stają się rzeczywistością. 

ogród przy rezydencji, na wzgórzach