Koncepcja zagospodarowania dawnego Portu Nadodrze

Teren opracowania to port miejski-Port Nadodrze we Wrocławiu. Miejsce dawno opuszczone i zaniedbane. Mimo posiadania tak cennej tkanki urbanistycznej ważnej dla miasta niszczeje i popada w ruinę.

Ideą determinującą nową funkcję jest historia portów i żeglugi, klimat starych portów śródlądowych oraz specyfika dóbr, towarów z jakimi były te miejsca kojarzone. Są to sklepy kolonialne, dobra luksusowe, często przywożone z dalekich wypraw, unikaty. I właśnie takie powinno być to miejsce barwne, unikalne, klimatyczne.

Dlatego zdecydowano się na utworzenie „zakątka zapomnianych zawodów” gdzie można by spotkać rzemieślników- artystów, zaopatrzyć się w dobra luksusowe czy lokalne produkty wysokiej jakości.

Koncepcja Portu Nadodrze

Zniszczoną część Elewatora w wyniku pożaru proponujemy odbudować, w formie szklanej, transparentnej konstrukcji z metalowym stelażem na wzór starej bryły – “szklany szkielet wspomnień”. Mieściła by się tu restauracja, antresola, wystawa na temat historii portu. W dalszej części budynku warto by zorganizować warsztaty artystyczne, edukacyjne, modowe, kulinarne jak również studium fotografii, pracownię ceramiki czy szkołę mody. Na potrzeby przebywających tu osób powinien powstać bar z przekąskami.

Po drugiej stronie basenu portowego w miejscu po magazynach bez większych wartości kulturalnych można zorganizować wąski pas terenu rekreacyjnego z kawiarnią, skwerem, terenem przeznaczonym pod wystawy plenerowe. Magazyn nr 3 zostałby przeznaczony pod wystawy nt. rozwoju rzecznego Wrocławia, nawiązanie do szlaku bursztynowego, wrocławskich mostów, wysp. W budynku istniałyby miejsca do organizowania czasowych wystaw, koncertów (przestrzeń pod wynajem).

Teren ten ma nieforemny kształt tj. 20x100m, co jest pewnym utrudnieniem projektowym stąd pomysł podzielenia go na geometryczne, trapezoidalne mniejsze strefy. Do tych podziałów wykorzystano tory kolejowe, które symbolicznie podkreślają związek kolei z obszarami portowymi. Tory miejscami byłby zatopione w nawierzchni, a miejscami wyniesione. W przypadku wyniesienia między ich podkładami proponujemy posadzenie roślin ozdobnych – traw i bylin.

Strefy pełnią odrębne funkcje – mamy te przeznaczone pod wydarzenia kulturalne i te typowo rekreacyjne. Teren ‘Port Nadodrze’ został wyposażony w indywidualną małą architekturę. Są to nowoczesne siedziska oraz znaczniki informacyjne. Przestrzeń rekreacyjna dodatkowo posiada elementy starych okrętów zatopionych w trawie a w nawierzchni utwardzonej pojawią się symboliczne nawiązania do portu w formie metalowych, płaskich znaczników/emblematów np. z datą powstania portu, czy starą ryciną lub pocztówką.

Autorzy projektu: Agnieszka Majewska, Agnieszka Drożdżowska