Ogród na wzgórzach

Tam gdzie ogród łączy się z domem

POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 7500m2

WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto położone w odległości około 30 kilometrów od Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Gór Świętokrzyskich – jednych z najstarszych gór w Polsce. To tu powstaje ogród na wzgórzach.

Charakterystyczne dla tego regionu jest falujące ukształtowanie terenu. Wzgórza pokrywają wąskie i liczne pasy pól obsianych zbożem, porośniętych sadami owocowymi oraz uprawami warzyw. Granice pól, miedze, stanowią zadrzewienia śródpolne z rosnącymi na nich soliterowo drzewami. Często są to również drzewa i krzewy owocowe. Do charakterystycznych upraw można zaliczyć liczne jeszcze sady z drzew orzecha włoskiego. Dziś tereny leśne i nieużytki województwa świętokrzyskiego porastają głównie sosny pospolite i brzozy brodawkowate, dęby (najczęściej szypułkowe), modrzewie europejskie, olchy i rzadko świerki pospolite. Te wielobarwne pasy są urocze i przypominają  do złudzenia „świętokrzyskie pasiaki”. 

O otoczeniu ogrodu na wzgórzach

Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,13ha, przy czym rekultywacji poddana została powierzchnia 0,75ha. W centralnej części działki powstał budynek mieszkalny nazwany Domem Świętokrzyskim. Jest to projekt Pracowni KWK Promes  Roberta Koniecznego z Katowic.

Płaski teren stanowi pozostałość po hurtowni materiałów budowlanych z miejscowo zachowanymi  w gruncie z betonowymi wylewkami po halach magazynowych oraz gruz budowlany. Właśnie w  związku z dawnym przeznaczeniem działki konieczna była częściowa jej rekultywacja.

Pozostawiono jednak większość  rosnących tu od lat samosiejek  brzóz brodawkowatych (Betula pendula). W podszycie, gdzie dominował rodzimy trzcinnik lancetowaty i nawłoć kanadyjska uznana za roślinę inwazyjną, zostały podczas budowy  domu usunięte warstwy ziemi. Gatunki, które tu chętnie się zadomowiły dobrze czują się na zdrenowanych, przepuszczalnych, ale wilgotnych glebach. Analiza gleby na głębokości  4m wykazała w przewadze gliny oraz piaski gliniaste i inne, jak również  gruz budowlany. Poziom wód gruntowych  przyjęto  jako średni.

KONCEPCJA ogrodu na wzgórzach

Koncepcja ogrodu na wzgórzach zakłada harmonijne połączenie domu z ogrodem. Duży i nowoczesny dom, inspirowany lokalnym budownictwem, dzięki parterowej zabudowie i dużym taflom okien ma współgrać z projektowaną w odpowiedniej skali roślinnością. Ogród na wzgórzach będzie widoczny nawet po wejściu do domu, gdyż okna w przedpokoju i wszystkich pomieszczeniach są równocześnie drzwiami do ogrodu. Zgodnie z życzeniem Inwestorów projektowana zieleń ma być połączeniem nowoczesności z tradycją oraz bazować na roślinach rodzimych, łatwych w pielęgnacji  oraz powszechnie uznawanych jako wiejskie. Niektórym nowym drzewom (4 lipy i 3 dęby) przyznano funkcje honorowe i mają one tradycyjnie upamiętniać narodziny wnucząt gospodarzy.

„Chciałbym mieć cięte kwiaty w wazonach z własnego ogródka i słyszeć śpiew ptaków…

…Lubię sięgać po zieloną pietruszkę. Kocham miejsca z dalekim horyzontem i harmonie wokół…..”

Duża powierzchnia działki daje możliwość uzyskania wrażenia otwartej, krajobrazowej przestrzeni, pełnej drzew, ich różnobarwnych liści i form gatunków zimozielonych (izolujących optycznie). Bliżej domu nawiązanie do wiejskich okolic Ostrowca Świętokrzyskiego jest również łatwo zauważalne. W sumie powstanie 10 rabat kwiatowych z różnorodną kolorystyka i gatunkami roślin. Znajdą tu miejsce ulubione  krzewy piwonii i róż. Dobór podyktowany został również warunkami naświetlenia i pracochłonności w pielęgnacji. Większość trawników to wielogatunkowe murawy zawierające różne kwitnące rośliny, m in. stokrotki i koniczynę, które spontanicznie pojawiające się na miejscach nasłonecznionych. Taka murawa sprawdza się lepiej niż jednorodny trawnik, który wymaga pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 

Uzyskaną z wykopów ziemię wykorzystano do budowy „świętokrzyskich wzgórz”, gdzie swoje miejsce znajdą krzewy kwitnące, łąki kwietne, murawy  koszone, wielogatunkowy sad, sporych rozmiarów warzywnik, krzewy owocowe oraz znajoma tu kosodrzewina i niskie drzewa. Wzgórza mają  na celu urozmaicenie płaskiego krajobrazu działki oraz zwiększenie miejscowo warstwy miąższości urodzajnego gruntu. Ważną funkcją jest też osłonięcie domu i stworzenie poczucia intymności, gdyż działka jest otoczona licznymi, piętrowymi domami sąsiadów. Dzięki lekkiemu nachyleniu terenu drzewa w sadzie mogą być bardziej wyeksponowane, nasłonecznione i lepiej zasłonią sąsiednie obiekty na innych działkach a układ ich stanie się ciekawszy. Równocześnie nie będą powodować nadmiernego zacienienia działek sąsiadów.  W przedniej części działki istnieje zaułek z dorosłymi brzozami, w którym powstanie część  tzw. „leśna”. Uzupełniona naturalistycznymi krzewami i większą ilością drzew umożliwi również spacer bez wytyczania tu utwardzonych ścieżek. Okazałe drzewa umożliwiają zawieszenie hamaków i nowoczesnych domków na drzewie.

Ze względu na różnicę terenu, która powstała poprzez wyniesienie budynku od poziomu 0 o ponad 30cm gruntu zaistniała potrzeba wymodelowania odcinka frontowego. Aby nawiązać do ogrodu właściwego powstały niewielkie zagłębienia oraz skarpy, które mają na celu swoim przebiegiem ukryć wyniesienie budynku i nadać naturalny charakter otoczeniu, jednocześnie wkomponowując go w idee świętokrzyskich wzniesień.

Jednym z wyzwań było też wymodelowanie frontowego odcinka tak, aby ukryć, lecz nie zasłonić, 35 m paneli słonecznych usytuowanych wzdłuż ogrodzenia.  Lekkie obniżenie ścieżki oraz obustronne usypanie wzdłuż niej skarp i obsadzenie ich ozdobną roślinnością spowodowało, że unikamy widoku solarów zaraz po przekroczeniu furtki.

Teren ogrodu pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest rekreacja. Znajdować się tu będzie basen a koncepcja ukształtowania wzgórz daje możliwość uprawiania biegania. Teren ogrodu został dyskretnie oświetlony i nawet po zmroku jest on atrakcyjny.

Niewątpliwie to ogród należący do tzw. WIELKICH PROJEKTÓW, gdzie śmiałe marzenia właścicieli stają się rzeczywistością. 

To świat, do którego wspomnieniem wracamy po latach, to zapach jabłka, to zwiewność łąk, to szeroki horyzont, to natura właśnie.