Świętokrzyski ogród na wzgórzach

POWIERZCHNIA OGRODU : ok. 7500M2

WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Tam gdzie ogród łączy się z domem


Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto położone w odległości około 30 kilometrów od Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Gór Świętokrzyskich – jednych z najstarszych gór w Polsce. To tu powstaje ogród na wzgórzach.

Charakterystyczne dla tego regionu jest łagodnie falujące ukształtowanie terenu. Wzgórza pokrywają wąskie i liczne pasy pól obsianych zbożem, porośniętych sadami owocowymi oraz uprawami warzyw. Granice pól, miedze, stanowią zadrzewienia śródpolne z rosnącymi na nich soliterowo drzewami. Często są to również samosiejki drzew i krzewów owocowych. Do charakterystycznych upraw można zaliczyć również sady z drzew orzecha włoskiego. Dziś tereny leśne i nieużytki województwa świętokrzyskiego porastają głównie sosny pospolite i brzozy brodawkowate, dęby (najczęściej szypułkowe), modrzewie europejskie, olchy i rzadko świerki pospolite. Te wielobarwne pasy są urocze i przypominają  do złudzenia „świętokrzyskie pasiaki”. 

O otoczeniu ogrodu na wzgórzach

Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,13 ha, przy czym rekultywacji poddana została powierzchnia 0,75ha. Była ona niezbędna, gdyż teren stanowił kiedyś magazyn hurtowni budowlanej. W centralnej części działki powstał budynek mieszkalny nazwany Domem Świętokrzyskim. Jest to projekt Pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego z Katowic.

Wiele z rosnących tu od lat samosiejek brzóz brodawkowatych (Betula pendula) udało się zachować. Działkę zdominował rodzimy trzcinnik lancetowaty i obca nawłoć kanadyjska uznana za roślinę inwazyjną. Zostały podczas budowy domu usunięte warstwy ziemi. Gatunki, które tu dobrze się czuły wybierają zdrenowane, przepuszczalne, ale wilgotne gleby. Analiza gruntu na głębokości 4m wykazała w przewadze gliny oraz piaski gliniaste i inne piaski, jak również  gruz budowlany. Poziom wód gruntowych  przyjęto jako średni.

KONCEPCJA ogrodu na wzgórzach

Koncepcja ogrodu na wzgórzach zakłada harmonijne połączenie dużego i nowoczesnego domu z ogrodem. Inspirowany jest on lokalnym budownictwem. Dzięki parterowej zabudowie i dużym taflom okien ma umożliwić roślinności przenikanie do środka. Ogród na wzgórzach będzie widoczny nawet po wejściu do domu, gdyż okna w holu i we wszystkich pomieszczeniach są równocześnie drzwiami do ogrodu. Zgodnie z życzeniem Inwestorów projektowana zieleń ma być połączeniem nowoczesności z tradycją oraz bazować na roślinach rodzimych, łatwych w pielęgnacji  oraz powszechnie uznawanych jako wiejskie. Niektórym nowym drzewom (4 lipy i 3 dęby) przyznano funkcje honorowe i mają one tradycyjnie upamiętniać narodziny wnucząt Gospodarzy.

„Chciałbym mieć cięte kwiaty w wazonach z własnego ogródka i słyszeć śpiew ptaków…

…Lubię sięgać po zieloną pietruszkę. Kocham miejsca z dalekim horyzontem i harmonie wokół…..”

Duża działka daje możliwość uzyskania wrażenia otwartej, krajobrazowej przestrzeni. Bliżej domu będzie to nawiązanie do wiejskich ogrodów z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. W sumie powstanie 10 rabat kwiatowych z różnorodną kolorystyka i gatunkami roślin. Znajdą tu miejsce ulubione krzewy piwonii i róż. Dobór podyktowany został również warunkami naświetlenia i pracochłonności w pielęgnacji. Większość trawników to wielogatunkowe murawy zawierające m in. stokrotki i koniczynę, które spontanicznie pojawiają się na miejscach nasłonecznionych. Taka murawa sprawdza się lepiej niż jednorodny trawnik, który wymaga stałej pielęgnacji, nawożenia i nawadniania. 

Uzyskaną z wykopów ziemię wykorzystano do budowy „świętokrzyskich wzgórz”, gdzie swoje miejsce znajdą krzewy kwitnące, łąki kwietne, murawy  koszone, wielogatunkowy sad i sporych rozmiarów warzywnik. Miejscami będą to krzewy owocowe. Znajoma tu kosodrzewina i niskie drzewa zasłonią ogrodzenie. Wzgórza mają  na celu urozmaicenie płaskiego krajobrazu działki oraz zwiększenie miejscowo warstwy miąższości urodzajnego gruntu. Ważną funkcją jest też osłonięcie domu i stworzenie poczucia intymności, gdyż działka jest otoczona licznymi, piętrowymi domami sąsiadów. Dzięki lekkiemu nachyleniu terenu drzewa w sadzie mogą być bardziej wyeksponowane, nasłonecznione i lepiej zasłonią sąsiednie obiekty na innych działkach a układ ich stanie się ciekawszy. Równocześnie nie będą powodować nadmiernego zacienienia działek sąsiadów.

 W przedniej części działki istnieje zaułek z dorosłymi brzozami, w którym powstanie część  tzw. „leśna”. Uzupełniona naturalistycznymi krzewami i większą ilością drzew umożliwi również spacer bez wytyczania tu utwardzonych ścieżek. Okazałe drzewa umożliwiają zawieszenie hamaków i nowoczesnych domków na drzewie.

Ze względu na różnicę terenu, która powstała poprzez wyniesienie budynku od “poziomu 0” o ponad 30cm gruntu zaistniała potrzeba wymodelowania odcinka frontowego. Aby nawiązać do ogrodu właściwego powstały niewielkie zagłębienia oraz skarpy, które mają na celu swoim przebiegiem ukryć wyniesienie budynku i nadać naturalny charakter otoczeniu, jednocześnie wkomponowując go w idee świętokrzyskich wzniesień.

Jednym z wyzwań było też wymodelowanie frontowego odcinka tak, aby zaprojektowaną później roślinnością ukryć, lecz nie zasłonić, odcinka 35 m paneli słonecznych usytuowanych wzdłuż ogrodzenia.  Lekkie obniżenie ścieżki oraz obustronne usypanie wzdłuż niej skarp i obsadzenie ich ozdobną roślinnością spowodowało, że unikamy widoku solarów zaraz po przekroczeniu furtki.

Teren ogrodu pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest rekreacja. Znajdować się tu będzie basen a koncepcja ukształtowania wzgórz daje możliwość biegania.

Został wykonany również projekt oświetlenia ogrodu. Nawet po zmroku teren będzie atrakcyjny. Umożliwi ono również prawidłowe działanie monitoringu.

.Niewątpliwie to ogród należący do tzw. WIELKICH PROJEKTÓW, gdzie śmiałe marzenia właścicieli stają się rzeczywistością. 

To świat, do którego wspomnieniem wracamy po latach, to zapach jabłka, to zwiewność łąk, to szeroki horyzont, to natura właśnie.